עורכי דין

הוד מימון

הוד מימון

עורך דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

עו"ד מימון מתמחה בתחומי שוק ההון, דיני ניירות ערך ודיני חברות, לרבות הנפקת ניירות ערך לציבור ועסקאות בשוק ההון בישראל ומחוצה לה.

עו"ד מימון מייצג לקוחות ישראליים וזרים במגוון סוגיות הקשורות לדיני חברות וניירות ערך, ומתמחה בהנפקות לציבור בשוק ההון הישראלי על ידי חברות זרות.

השכלה

.B.A, מנהל עסקים בהתמחות מימון, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2011

.LL.B, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2010

חברות בלשכת עורכי הדין 

לשכת עורכי הדין בישראל, 2011