עורכי דין

בנימין רוטנברג

בנימין רוטנברג

שותף

מחלקת תעשייה ורגולציה

עו"ד רוטנברג הינו שותף וראש מחלקת תעשייה ורגולציה במשרדנו, והוא חבר הועדה האקזקוטיבית של המשרד.

עו"ד רוטנברג עוסק במשך שנים רבות בליווי משפטי-מקצועי של חברות גדולות במשק הישראלי, בפעילותן העסקית, בהיבטים רבים ומגוונים. בכלל זה, הקמת מיזמים עסקיים משלב ההקמה ואילך, הקמת מפעלים בארץ ובעולם, התקשרות בהסכמי שותפות, הסכמי זיכיון, מכרזים לקבלת זיכיונות ורישיונות מהמדינה ומחברות בינלאומיות ועוד.

במסגרת זו, צבר עו"ד רוטנברג ניסיון רב בתחומי משפט מסחרי, מיזוגים ורכישות, הגבלים עסקיים, דיני תקשורת, משפט מנהלי, איכות הסביבה ורגולציה.

עו"ד רוטנברג הוביל עסקאות מורכבות לאורך השנים ובכלל זה, הסכמים להקמת חברת סלולר, הקמת חברת שידור בטלויזיה המסחרית, תחנות רדיו אזוריות, רכישת גרעין שליטה בבנק מסחרי גדול, הסכמים לרכישת חברות תעשייתיות בארץ ומחוצה לה, מיזמים משותפים להקמת מפעלי תעשיה ועוד.

עו"ד רוטנברג בעל ניסיון עשיר בייצוג לקוחותיו בענייני רגולציה בפני הרשויות הרלבנטיות, בדיוני ועדות הכנסת השונות, בפני משרדי הממשלה ובפני רשות התחרות. בין היתר, הוא נטל חלק מרכזי בחקיקת חוק הפיקדון על מיכלי משקה, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, חוק בזק, חוק הפסולת האלקטרונית וחוק האריזות.

לצד עיסוקיו המקצועיים, עוד" רוטנברג חבר בבית הדין הארצי המשמעתי של לשכת עורכי-הדין בישראל ומכהן כדירקטור במספר חברות תעשייתיות בארץ ומחוצה לה.

השכלה

LL.B (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית, 1985

LL.M (בהצטיינות), אוניברסיטה העברית, 1987

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1986