עורכי דין

ארז אלטיט

ארז אלטיט

שותף

מחלקת חברות ושוק הון

עו"ד אלטיט הינו שותף וסגן ראש מחלקת חברות ושוק הון המתמחה בביצוע הצעות לציבור ועסקאות בשוק ניירות הערך בישראל ומחוץ לישראל. 

עו"ד אלטיט מטפל בעסקאות מימון סבוכות, כולל מימון מבני, איגוח תזרימי מזומנים, ניירות ערך מגובי נכסים, ניירות ערך היברידיים, מיזוגים ורכישות, פיצולי חברות, מסחר בניירות ערך, עסקאות במכשירים פיננסיים ובהיבטי רגולציה של מוסדות פיננסיים.

עו"ד אלטיט מלווה רבים מלקוחות המשרד בביצוע הנפקות לציבור, בישראל ומחוצה לה, ובביצוע עסקאות מימון ורכישה מחוץ לישראל והסדר חוב. בין היתר, ייצג מוסדות פיננסיים ובנקי השקעות בינלאומיים מהשורה הראשונה בקשר עם רכישות, מיזוגים, הנפקות וסחר בניירות ערך.

עו"ד אלטיט מלווה חברות מהגדולות במשק הישראלי וכן מייצג בישראל בנקים בינלאומיים להשקעות בפעילותם בישראל ומחוצה לה. 

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 1994 

.B.A, לימודי המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב, 1990 

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1996