עורכי דין

אסף לוין

אסף לוין

שותף

מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות

עו"ד לוין הינו שותף במחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות.

עו"ד לוין מתמחה בניהול הליכי ליטיגציה מסחרית מורכבים, לרבות התמחות מיוחדת בייצוג נתבעים בתובענות ייצוגיות במגוון תחומים, כולל בתחומי הצרכנות, הביטוח, ניירות הערך וההגבלים העסקיים. 

עו"ד לוין מתמחה בניהול הליכי ליטיגציה בתחום התאגידים וניירות הערך, סכסוכי בעלי מניות, ובעל מומחיות בתחום הנאמנות לאגרות חוב. בין היתר מייעץ עו"ד לוין ומטפל בהסדרי חוב והסדרים הקשורים באגרות חוב, ובכלל זה מייצג חברות ציבוריות, נאמנים לאגרות חוב ומחזיקי אגרות חוב.

עו"ד לוין מלווה חברות הנמצאות בהליכי חדלות פירעון, לרבות בהליכי הקפאת הליכים וכן מייצג נאמנים בהקפאת הליכים.

עם לקוחותיו של עו"ד לוין נמנות חברות השקעה והחזקות, חברות פרטיות וציבוריות, בינלאומיות ומקומיות, הפועלות בתחומי הקמעונאות, הפיננסים, ההיי-טק, הביטוח, הנדל"ן והציוד הביטחוני. 

עו"ד לוין שימש סגן יו"ר הועדה לתובענות ייצוגיות בלשכת עורכי הדין.

השכלה

.LL.B, בית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2001

.B.A, מנהל עסקים (התמחות במימון), בית הספר למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה, 2001 

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2002

פרסומים

חגית בלייברג, אסף לוין. "ביצוע עסקת מיזוג הופכי באמצעות כללי המיזוג הסטטוטורי". תאגידים ד/3, אוגוסט 2007

חגית בלייברג, אסף לוין. "סעיף 350 לחוק החברות – מחשבות באשר להוראות הכלליות; השימוש בהוראות סעיפים 350 ו-351 לחוק כחלופה יעילה למנגנוני העסקאות המובנים בחוק". תאגידים ח/3, אוגוסט 2011.