עורכי דין

אור פיגנבוים

אור פיגנבוים

עורך דין

מחלקת חברות ושוק הון

השכלה

.LL.B, המרכז הבינתחומי בהרצליה, 2016

.B.A בממשל, המרכז הבינתחומי בהרצליה, 2016

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2017