עורכי דין

אור פיגנבוים

אור פיגנבוים

עורך דין

מחלקת תאגידים ושוק הון

השכלה

.LL.B, המרכז הבינתחומי בהרצליה, 2016

.B.A בממשל, המרכז הבינתחומי בהרצליה, 2016

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2017