עורכי דין

אהרון מיכאלי

אהרון מיכאלי

שותף

מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון

עו"ד מיכאלי הוא ראש מחלקת ליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות וחדלות פירעון, והוא חבר הועדה האקזקיוטיבית של הפירמה.

עו"ד מיכאלי מתמחה בליטיגציה מסחרית, תובענות ייצוגיות והליכי חדלות פירעון.

עו"ד מיכאלי מייצג חברות ישראליות ובינלאומיות, בהליכי ליטיגציה מורכבים, המתנהלים בערכאות שיפוטיות שונות, והוא בעל מומחיות ייחודית בשדה המשפט המסחרי, בליווי הליכי מימון פרויקטים ובייעוץ לחברות ותאגידים המבצעים הליכי מיזוג ורכישה אגב שינוי במבנה האחזקות.

לעו"ד מיכאלי ניסיון רב שנים בייצוג חברות מובילות במשק בסכסוכים מסחריים, מאבקי שלטה ותובענות ייצוגיות. כמו כן, מתמחה עו"ד מיכאלי בייצוג דירקטורים ונושאי משרה הנתבעים בתביעות לאחריות אישית, בהליכים של תובענות ייצוגיות ותובענות נגזרות.

לצד אלו, צבר עו"ד מיכאלי ניסיון ייחודי בהיקפו בליווי ועדות מכרזים, ובכלל זה הוא מייצג באופן שוטף את ועדות מכרזים של תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות בעלות היקף פעילות מרכזי במשק הישראלי. 

עו"ד מיכאלי מייצג את לקוחותיו במסגרתם של הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים - פישור, גישור ובוררות, וכן מייצג חברות משפחתיות ויחידים עתירי הון בהליכים מורכבים ורגישים המתנהלים בבית הדין לענייני משפחה.

עם לקוחותיו נמנות קבוצות אחזקה ותאגידים מסקטורים שונים במשק, וביניהם תחום הבנקאות, הפארמצבטיקה, התחבורה, הקמעונאות, התקשורת ועוד. 

עו"ד מיכאלי משמש כיועץ המשפטי החיצוני של תאגידים סטטוטוריים שונים, והוא חבר בוועדת ייעוץ קבועה לרשות החברות הממשלתיות לרפורמות חקיקתיות ודיווחים חשבונאיים.

בשנים האחרונות, הוביל עו"ד מיכאלי נתח ניכר מהליכי הליטיגציה המסחרית הגדולים והמורכבים במשק הישראלי, אשר במסגרתם נפסקו גם פסיקות תקדימיות. 

עו"ד מיכאלי מרצה באופן קבוע במסגרות אקדמיות שונות, בין היתר, בפקולטה למינהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים ובפקולטות למשפטים ולמינהל עסקים בקריה האקדמית בקרית אונו, וכן בפורומים שונים של לשכת עורכי הדין בישראל.

השכלה

.LL.B (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית בירושלים, 1994

.B.A (בהצטיינות), חשבונאות וכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים, 1994

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 1996