עורכי דין

אביטל לוי

אביטל לוי

עורכת דין

מחלקת תאגידים ומימון

השכלה

.LL.B, אוניברסיטת תל אביב, 2014

חברות בלשכת עורכי הדין

לשכת עורכי הדין בישראל, 2015