הנהלה

                                         

הסגל המשפטי במשרדנו מונה למעלה מ - 300 עורכי דין, ובכללם למעלה מ - 100 שותפים.

בראש המשרד עומד עו"ד יודי לוי, שותף מנהל ויו"ר הוועדה האקזקוטיבית.

                                       

ניהול המשרד מופקד בידי ועדה אקזקוטיבית, הנבחרת מקרב שותפי המשרד. בראש הועדה האקזקוטיבית עומד השותף המנהל, עו"ד יודי לוי.

החלטות ניהוליות מסוימות, ובכלל זה החלטות בדבר צירוף שותפים חדשים, נדונות ומאושרות במליאת השותפים.

חברי הועדה האקזקוטיבית הם (לפי סדר א"ב):