הנהלה

                                         

הסגל המשפטי במשרדנו מונה למעלה מ - 200 עורכי דין, ובכללם למעלה מ - 75 שותפים.

בראש המשרד עומדים יו"ר הפירמה, עו"ד אלי זהר, והשותף המנהל, עו"ד יודי לוי. 

                                       

ניהול המשרד מופקד בידי ועדה אקזקוטיבית, הנבחרת מקרב שותפי המשרד. בראש הועדה האקזקוטיבית עומד השותף המנהל, עו"ד יודי לוי.

החלטות ניהוליות מסוימות, ובכלל זה החלטות בדבר צירוף שותפים חדשים, נדונות ומאושרות במליאת השותפים.

חברי הועדה האקזקוטיבית הם (לפי סדר א"ב):